Dodatek k rybářskému řádu na rok 2017

Jak všichni víte, rybářský řád je tištěn od loňského roku vždy na dva roky. Letos byl tedy v omezeném množství tištěn pouze dodatek k rybářskému řádu. S novinkami je třeba se seznámit na stránkách ČRS, kde je nejaktuálnější celosvazový rybářský řád. Důležitou změnou je: Od 1. ledna do 15. června jsou na mimopstruhových vodách hájeny…

Přechod k nám od jiné MO

Zájemci o přechod k evidenci v naší organizaci (z jiné MO), si musí u své současné organizace vyžádat vydání tzv. „převodky“. Tuto převodku je povinna Vám vystavit Vaše organizace bezplatně. S převodkou se pak dostavte k nám, buď každé pondělí od 18h, nebo v termíny výdeje povolenek. Děkujeme.