nasazování ryb do revíru

V tomto roce zatím bylo nasazeno 3000 ks ostroretky – roček

6000 ks podoustve – roček

1600 kg kapra průměr 2,5 kg

Na pstruhové revíry:

220 kg Pstruh duhový – lovné úseky Labe

100 kg Pstruh obecný – generační kusy – pro přirozený výtěr

3.000 ks  – Mník Jednovousý – Labe