Český rybářský svaz, Místní organizace Dvůr Králové nad Labem
Raisova 2970,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 135 86 173

email: rybaridk@gmail.com

web: www.rybaridk.cz

PŘEDSEDA:

Jan Faktor ml., telefon:+420603948825

Místopředseda:

Jaroslav Černota, telefon:+420604806668

Jednatel:                   

Josef Vancl, telefon:+420604604013

Hospodář:   

Jiří Böhm, telefon +420 604 403 002 a Jaroslav Černota, telefon:+420604806668

Děti, mládež:

Behro Tomáš, dětské kroužky, povolenky, dětské závody, telefon: +420724680150

Správce areálu 5. květen

Roman Malý a nově pan Vítězslav Chrudina

Brigády:
Roman Malý, telefon:+420605164675

Zástupce hospodáře:

Jaroslav Černota, telefon:604806668

Pokladník:

Filip TOMŠ, telefon:+420724742861

Hospodář pstruhových revírů:

Martin Faktor, telefon:+420733672170
Jan Faktor ml., telefon:+420603948825

Správce třecího rybníka Hrubá Luka

Jan Měšťan, telefon: +420601318083

Jaroslav Černota, telefon: +420604806668

Rybářská stráž, Předseda dozorčí komise – řešení přestupků
Filip TOMŠ, telefon:+420724742861

Hlášení otrav, havárií na vodách či rybochovných zařízeních
v majetku organizace na telefon Hospodáře p. Jiřího Böhma, případně
hospodáře pstruhových vod