BRIGÁDY PRO ROK 2019:

Brigády jsou každou sobotu od 7.00 hodin u sídla místní organizace (5. květen DKnL). Poté podle aktuálních potřeb provádění prací na našich vodách. Po dohodě je možné i v jiný den, dle Vašich možností, dohled nad brigádami má pan Roman Malý, telefon:+420605164675.

Pravidla: Brigádnickou povinnost má každý člen. Tato povinnost končí v kalendářním roce v nemž člen dosáhne 64 let. Pak je brigádnické povinnosti zbaven.

Členové jsou děleni na:

  1. děti – od počástku povinné školní docházky do konce kalendářního roku v nemž dosáhnou 15ti let věku
  2. mládež – od začástku kalendářního roku, v nemž dosáhnou, 18ti let věku  5hodin
  3. dospělý – od začátku kalendářního roku v nemž dosáhnou 19ti let věku   10hodin