Výkaz činnosti rybářské stráže

Seznam prováděných kontrol odevzdávejte k rukám pana Filipa Tomše – vedoucího RS DKnL

Zprávu je nutné odevzdat vždy do 30.1. následujícího roku (aby byla včas zpracována)…tzn.: Zprávu za rok 2021 odevzdejte do 30.1.2022.

Námi spravované vody v kompetenci většiny členů RS:

Revíry MP                                     

451039 Přehrada Les Království

451038 Labe 35

451038 Labe 35 rybník Vlčkovice

Chovné rybníky a chráněné oblasti

 

Revíry P

453031 Labe 35P

453100 Labe 36P

Chovné potoky

POZOR – nově bude muset každý člen RS dodat seznam provedených kontrol, včetně zapsání jména kontrolovaných členů, u členů MO D.K.n.L. zapsat i číslo povolenky. U členů jiných organizací zapsat jméno kontrolovaného a název vydávající organizace. Na kontroly bez vyplnění těchto kolonek nebude brán zřetel. Dodání podkladů provedených kontrol je nezbytně nutné k bezplatnému vydání povolenky.