GDPR

…a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit místní organizaci ČRS – Raisova 2970, Dvůr Králové nad Labem
  2. Podat u naší MO přihlášku za člena.
  3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Vzor testu naleznete na stránkách ČRS.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí. Po splnění všech těchto kroků a splnění povinnosti odpracování či zaplacení brigád si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.
Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.