Brigády

BRIGÁDY pouze po telefonické dohodě s panem Malým
Roman Malý, telefon: +420 605 164 675

Pravidla: Brigádnickou povinnost má každý člen. Tato povinnost končí v kalendářním roce v němž člen dosáhne 64 let. Pak je brigádnické povinnosti zbaven.

Členové jsou děleni na:

  1. děti – od počátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku v němž dosáhnou 15ti let věku
  2. mládež – od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou, 18ti let věku  5hodin
  3. dospělý – od začátku kalendářního roku v němž dosáhnou 19ti let věku   10hodin