Jarní výlov rybníka Hrubá Luka proběhne

v předběžném termínu dne 8.4.2023

(lovící četa vždy sraz na 5.květnu v 6:30 hodin v den výlovu)