Podzimní výlovy rybníků proběhnou:

12.11.  Nové Lesy

19.11. Dubový Dvůr

26.11. Dubina

(lovící četa vždy sraz na 5.květnu v 6:30 hodin v den výlovu. V případě Dubiny sraz lovící čety již v pátek odpoledne dne 25.11. v 16h – naložení vybavení, převezení na rybník, napuštění vody, následně před výlovem sraz v 6:30 hodin na 5.květnu, po domluvě s Romanem Malým případně přímo na rybníce) Vždy se nezapomeňte přihlásit při započetí výlovu a na konci výlovu Romanovi Malému do evidence docházky brigádníků – děkuji.