Opět provozujeme pstruží líheň v přízemí budovy ČRS MO DKnL, Raisova 2970. Zde máme cca 70-80.000 ks váčkového plůdku Pstruha Obecného, formy Potoční, linie Kolowrat. Ryby – jikry, jsou ve stádiu očních bodů, tedy jsme v polovině doby jejich líhnutí.

Za provoz líhně patří dík:

Martin Faktor, Jaroslav Černota, Jan Faktor st., Jan Faktor ml. – provoz líhně. Do líhně je třeba nejméně 2x za den docházet, kontrolovat vodu a odebírat uhynulé kusy jiker. Veškerá osádka líhně je průběžně vysazována do chovných potoků.

Za toto patří dík i lidem starajícím se o roznos plůdku po potocích. Všem Děkujeme.

Vysazeno nejméně 65.000ks do chovných potoků, cca 10.000ks do Labe  asi 2.500ks bylo odchováno do velikosti cca 10cm a vysazeno do Labe…pstruhaři již jistě potkávají potočáky častěji než dříve!!!