Seznam členů rybářské stráže

Seznam Všech členů RS bude doplněn po souhlasu jednotlivých členů se zveřejněním.

Vedoucí RS – pan Filip Tomš, tel.: 724 742 861

Jan Faktor ml. č. 7820 – člen RS, předseda MO ČRS DKnL, příjem podnětů ke kontrolám…

Martin Faktor č. 7838 – člen RS, hospodář pstruhových revírů, zaštiťuje zarybnění pstruhových vod, násadu, líheň a další…

Jiří Böhm č. 07837 – člen RS, správa autoparku, zaštiťuje zarybnění pstruhových vod, násadu, líheň a další…

Roman Malý č. 7844 – člen RS, dohled nad přehradou LK, pstruhovými úseky, kontroly i v rámci Debrnného…

Josef Backa č. 7845 – člen RS, primárně dohled nad přehradou LK, a veškeré další úseky

Jaroslav Stolín č.7855 – člen RS, všechny revíry, mimopstruhová část Labe

další členové RS budou průběžně doplňování…

Seznam platných razítek členů RS Dvůr Králové nad Labem: 7854,7820,7846,7857,7840,7844,7845,7847,7839,7852,7853,7856,7836,7838,7841,7855,7837

Doporučujeme se seznámit s:  VIII. Oprávnění rybářské stráže – § 16 zákona č. 99/2004 Sb

a dále:

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.