Přechod k nám od jiné MO

Zájemci o přechod k evidenci v naší organizaci (z jiné MO), si musí u své současné organizace vyžádat vydání tzv. „převodky“. Tuto převodku je povinna Vám vystavit Vaše organizace bezplatně. S převodkou se pak dostavte k nám, buď každé pondělí od 18h, nebo v termíny výdeje povolenek. Děkujeme.