Dne 13.06.2020 se Český rybářský svaz z.s., MO Dvůr Králové nad Labem, z vlastní iniciativy, za materiální podpory místní pobočky Povodí Labe, s.p., www.uklidmecesko.cz, dále finanční podpory Města Dvůr Králové nad Labem a aktivní pomoci Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, zastoupené profesorkou RNDr. Janou Dobrorukovou s jejími 14-ti studenty, sešel s několika dalšími dobrovolníky k úklidu břehů Přehrady Les Království, jež se nachází nedaleko Dvora Králové nad Labem. Při úklidu samotném bylo sesbíráno celkem 40 ks pytlů o objemu 100L, ve kterých se nacházely naplavené, ale i odhozené odpadky. Na břehu bylo nalezeno i několik kusů mrtvých ryb v pokročilém stádiu rozkladu, které nepřežily předchozí nízký stav vody. Ze sběrného místa zajistilo odvoz odpadků právě Povodí Labe a uhynulé ryby byly kafilerně zlikvidovány. Poděkování za pomoc patří v první řadě dobrovolníkům, ať již z řad studentů nebo veřejnosti, kteří se na úklidu podíleli, tak i zejména aktivním organizátorům akce a to 5-ti členům výboru ČRS MO Dvůr Králové nad Labem. V poslední řadě patří velký dík za pomoc panu Jiřímu Klennerovi i za využití jeho pramice, bez které by nebylo možné v takovém rozsahu akci provést.

Více foto zde: https://rybaridknl.rajce.idnes.cz/Uklid_prehrady_Les_Kralovstvi_2020/

K úklidu vydán článek v Novinách královedvorské radnice v čísle 8/2020 na str. 15:

https://www.mudk.cz/filemanager/files/998741.pdf

 

20200613_09584820200613_095900

Přidejte komentář